פתיחת תיק גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין וניהול הליך תביעת גירושין ברבנות

לבית הדין הרבני שני תפקידים נפרדים בהליכי גירושין. הראשון הוא ניהול תביעת גירושין ו/או אישור הסכמי גירושין בהסכמה. השני הוא מתן גט גירושין, במקרים בהם בני הזוג הם יהודים. וכך, בעוד שבני הזוג יכולים לבחור האם ברצונם לנהל את הליך הגירושין, על הבטיו השונים, בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, הרי שאת הליך בקשת הגט ניתן לנהל אך ורק ברבנות.
משרד עורכי דין רם יוגב מתמחה בפתיחת וניהול תיקי גירושין ברבנות כמו גם בייעוץ ללקוחותינו בנוגע לשאלה באיזו מהערכאות כדאי לנהל את התיק – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

האם ניתן לפתוח ברבנות תיק גירושין בהסכמה?

בהחלט. כאשר בני זוג יהודים מגיעים להסכם גירושין בהסכמה (בין אם לבד ובין אם באמצעות גישור או הליך יישוב סכסוך) הם צריכים לקבל אישור משפטי להסכם, והם יכולים לעשות זאת גם בבית הדין הרבני. במקרה כזה, עליהם לפתוח תיק גירושין ברבנות, ולצרף את הסכם הגירושין שהגיעו אליו. דייני בית הדין הרבני בוחנים את ההסכם, מוודאים שהוא הוגן ושאכן קיימת הסכמה הדדית לגבי כל סעיפיו, ורק אז מאשרים אותו, ובעקבות זאת, בפגישה נפרדת, גם את מתן הגט.

הליך פתיחת תיק גירושין ברבנות

איך פותחים תיק גירושין ברבנות?

כדי לפתוח תיק גירושין ברבנות, יש לאתר את בית הדין הרבני הקרוב למקום המגורים של בני הזוג המתגרשים. בשלב הראשון, יש לשלם אגרה ולמלא טופס פתיחת תיק מתאים. את הטופס ניתן להגיש באופן מקוון או במזכירות בית הדין הרבני, ויש לצרף אליו צילום של תעודות הזהות של בני הזוג, כולל הספח, ואישור על תשלום האגרה.

מה כולל תהליך גירושין בהסכמה ברבנות?

אם בני הזוג מגיעים לרבנות עם הסכם גירושין בהסכמה, השלב הראשון הוא כאמור אישור ההסכם. בני הזוג יוזמנו לדיון בפני דיין בית הדין וההסכם יאושר במעמד שני הצדדים. בשלב הבא, יוזמנו בני הזוג פעם נוספת לצורך הסדרת הגט. בפגישה השנייה יתקיים טקס כתיבת הגט ומסירתו לאישה. לפגישה זו יש להביא 2 עדים, עד לכל אחד מהצדדים, שיאשרו את זהות בני הזוג המתגרשים. בסוף התהליך, בית הדין הרבני ישלח לכל אחד מבני הזוג תעודת גירושין.

מה כוללת תביעת גירושין ברבנות?

כאשר בני הזוג מגיעים לרבנות ללא הסכם גירושין, נדרש הליך משפטי ממושך יותר. ראשית, על בני הזוג יהיה לעבור הליך יישוב סכסוך, האורך כ-3 חודשים. רק במדה ויישוב הסכסוך נכשל, ניתן להגיש תביעת גירושין. בית הדין מקיים מספר דיונים בתביעה, שבהם הצדדים מציגים את טענותיהם לגבי נושאי הגירושין השונים – המזונות, האחריות ההורית, הסדרי הראייה וחלוקת הרכוש. פסק הדין שבית הדין הרבני נותן מהווה פסק דין חלוט והוא מחייב את שני בני הזוג. רק לאחר שבית הדין נותן את פסיקתו, מתקיים דיון נוסף ואחרון, שמטרתו היא הסדרת הגט.

מהי סרבנות גט?

סרבנות גט היא מצב שבו אחד מבני הזוג (בדרך כלל הבעל) מסרב להעניק גט לבן הזוג האחר. נשים מסורבות גט נותרות עגונות ולא יכולות להינשא שוב.
אך בפועל, ועל אף שדעה זו נכונה לעתים, במקרים רבים היא לא נכונה, ולעתים דווקא ההפך הוא הנכון. לכן, יש להחליט לאיזו ערכאה לפנות לפי הנסיבות של כל מקרה לגופו, ולא לוותר על ייעוץ מקצועי של עורך דין המתמחה בתביעות גירושין.

מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם סרבנות גט?

לבית הדין הרבני נתונות סמכויות שונות להטלת סנקציות על בעל המסרב להעניק גט גירושין, וזאת במטרה להפעיל עליו לחץ. למשל, הטלת קנסות, שלילת רשיון נהיגה ולעתים אף מאסר.

שאלות נפוצות בנושא פתיחת תיק גירושין ברבנות

לצורך פתיחת תיק גירושין ברבנות, יש להגיש, כאמור, את הטופס המתאים למקרה (בקשה לאישור הסכם, בקשה להליך יישוב סכסוך או בקשה לתביעת גירושים) בצירוף אישור תשלום האגרה המתאימה וצילומי תעודת זהות של שני בני הזוג, כולל הספח. במקרה של בקשה לאישור הסכם, יש להוסיף את הסכם הגירושין בהסכמה. במקרה של הגשת תביעה, יש להוסיף את כתב התביעה ואישור על קיומו של הליך יישוב סכסוך.

תהליך פתיחת תיק גירושין הוא קצר ופשוט למדי וניתן לבצע אותו באופן מקוון. לאחר תשלום האגרה והגשת המסמכים, מזכירות בית הדין תתחיל בטיפול בתיק תוך שלושה ימי עסקים.

התשובה לשאלה זו אינה גורפת והיא תלויה בנסיבות של כל תיק גירושין לגופו. חשוב לדעת שבית הדין הרבני נסמך בעיקר על דיני ההלכה היהודית בפסיקתו (אף שהפסיקה אינה יכולה לסתור את החוק הישראלי), והוא שמרן יותר, וממעט להתחדש ולשנות את פסיקתו על פי רוח הזמן יותר, לעומת בית המשפט למשפחה, הקשוב יותר לרוח הזמן.

לייעוץ בנושא פתיחת וניהול תיקי גירושין ברבנות 

דילוג לתוכן