על בתי הדין בישראל

בית המשפט האזרחי ובית הדין הרבני

הסמכות לדון בעניינים הכרוכים בגירושין במדינת ישראל כגון: דמי מזונות, משמורת ילדים וחינוכם, ענייני רכוש, נמצאת באופן מקביל בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני, זהו מצב של כפל סמכויות.

בית הדין הרבני, פועל על פי המשפט העברי ובית המשפט לענייני משפחה, פועל על פי חוקי המשפט הישראלי ועל פי פסיקות מנחות של בית המשפט העליון.

ישנם נושאים שהם ייחודיים לאחת הערכאות בלבד:

  • הגירושין עצמם (הגט) ידון רק בבית הדין הרבני
  • לעומת זאת נושא מזונות הילדים ידון רק בבית המשפט לענייני משפחה (אלא אם כן שני ההורים הסכימו במפורש שידון בבית דין רבני).
בתי הדין בישראל

מה זה כפל סמכויות?

במקרים בהם פותחים שני בני הזוג בהליכים מקבילים נוצרת כפל סמכויות. על מנת להסדיר מצב זה, נקבעו כללים להכרעה מי תהיה הערכאה שתדון בעניין, כשהמבחן החשוב ביותר הוא הזמן, כלומר, הערכאה אליה הוגשה התביעה הראשונה.

מצב זה של כפל סמכויות יצר את המונח "מרוץ סמכויות".

מה זה מרוץ סמכויות?

"מרוץ סמכויות" הוא מונח משפטי המתאר חלק מטקטיקה של מאבקי גירושין. כל אחד מבני הזוג ממהר לפנות לאחת הערכאות שנוחה לו בהנחיית עורך דינו, על מנת להשיג יתרון משפטי, בהתאם לנסיבות, לסוג התביעה ולתוצאה הרצויה.

מה זה משנה לאיזה ערכאה הולכים?

כאשר הגירושין אינם בהסכמה או שאחד מבני הזוג מעוניין להתגרש, יש להגיש תביעת גירושין בה בני הזוג צריכים להוכיח את טענותיהם בנוגע למשמורת ילדים, מזונות חלוקת רכוש וכדומה. הדיונים בענייני גירושין ובענייני משמורת ילדים מתקיימים בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

קיימת חשיבות רבה למקום שבו מוגשת התביעה המשפטית. במקרים מסוימים עדיף לפתוח בהליכים המשפטיים בפני בית הדין הרבני ואילו באחרים עדיף לאחד מבני הזוג לפתוח את ההליך המשפטי דווקא בפני בית המשפט לענייני משפחה. הבחירה בין בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה חשובה ביותר. זו יכולה להיות הבחירה שתכריע בין ניצחון וכישלון התיק. לכן חשוב ביותר שהבחירה תיעשה באופן מקצועי ואסטרטגי על ידי עורך הדין שלכם. אם החלטתם להגיע לבית המשפט/הדין – אתם רוצים את העורך דין הטוב ביותר בצד שלכם.

היכן מתבצע הגט בפועל?

הגירושין עצמם מתבצעים רק בבית הדין הרבני. בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בנושאים הנובעים מסכסוך הגירושין בין בני זוג: משמורת ילדים, מזונות ילדים, חלוקת רכוש וכו'. בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך לבצע את הגט בפועל או לדון בעניין זה. הגט עצמו ומתן תעודת הגירושין – מתבצעים אך ורק בבית הדין הרבני.

לייעוץ בנושא בתי הדין פנו אלינו

דילוג לתוכן