​מהי הכתובה?

מה כתוב בה ומתי מממשים אותה

הכתובה היא הצהרה, בין החתן לכלתו ביום נישואיהם, בה הוא מבטיח לדאוג לה, גם אם חלילה יחליט להתגרש ממנה. זהו מסמך משפטי שנוצר בשלב הנישואין, אולם "פירעונו" מתבצע במהלך הגירושין או עם פטירת הבעל.

הסכום המינימלי הקבוע בכל כתובה הוא מאה זוזים לאישה גרושה ומאתיים זוזים לאישה רווקה, סכום שהיה שווה בשעתו לשכר שנתי. הכתובה נחתמת בפני שני עדים כשרים על-ידי הרבנות המקומית.
הנדוניה – הינה הערכת שווי הרכוש שהביאה עמה האישה לנישואין, אשר באה לידי ביטוי בכתובה. במידה והנישואין יסתיימו, הבעל מתחייב להשיב לאשה את שווים של הנכסים שהביאה עמה ועברו לרשותו עם הנישואין.

מהי כתובה

מה אומרת הכתובה?

בכתובה מתחייב הבעל לזון ולפרנס את אשתו, לדאוג לכסותה, מדורה ואף עונתה, במהלך נישואיהם. כמו כן, מתחייב הבעל כי אם יגרש אותה בגט פיטורין הוא ישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה, וזאת על מנת "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" כלומר: למנוע מהבעל לגרש את אשתו באמתלת שווא וללא סיבה מספקת המוכרת עפ"י ההלכה היהודית.
בנוסף, הסכום הנקוב בכתובה נועד להבטיח את רווחת האישה במקרה של פטירת הבעל.

כתובה בפטירת הבעל?

במקרה של פטירת הבעל, האישה זכאית לקבל את כתובתה מעיזבונו של הבעל. למעשה, חוק הירושה מגן על הכתובה וקובע לה עדיפות על פני יתר חובות העיזבון, כך שהאלמנה תקבל את כתובתה.
לרוב, עריכת צוואה אינה יכולה לבטל את חבות הכתובה.

חשוב לדעת: תביעת כתובה מן העיזבון קשורה לענייני צוואה וירושה, לכן, במקרה זה, ניתן לתבוע אותה גם בבית משפט לענייני משפחה. מומלץ להיעזר בשירותיו של בעו"ד מומחה.

על איזה סכום מדובר?

כיום מתבקש החתן לחתום על סכום השווה בערכו לפחות ל-8 חודשי עבודה. ברוב המקרים, הבעל מצהיר על "תוספת כתובה" שיכולה לכלול סכום גדול שהוא מתחייב להעביר לבת זוגו במקרה בו ידרוש גט.

איך תובעים כתובה?

תביעה למימוש כתובה בהליך גירושין, יכולה להתבצע רק בבית הדין הרבני.
אישה יכולה להגיש בקשה ובית הדין יבחן את כלל נסיבות המקרה. אם יתברר שהבעל מבקש לגרש את אשתו ללא עילת גירושין אשר שוללת את זכותה לכתובה שלה, יקבע שהאישה זכאית לכתובתה, תוך התחשבות במספר שיקולים כמצבם הכלכלי של בני הזוג, נכסיהם, השתכרותם ואיזון המשאבים הכולל ביניהם.
כיום, בתי הדין הרבניים מכבדים את חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973, הקובע את אופן חלוקת הנכסים והזכויות בין בני הזוג. הכתובה הולכת ומתרוקנת מתוכנה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים בהם ניתן להוכיח שהבעל חייב בכתובה של אשתו, למעלה מכל ספק יחויב הבעל בתשלום הכתובה בהתאם לסכום שיכריע בית הדין הרבני ע"פ נסיבות המקרה.
ההבדל בין מימוש הכתובה או לא יכול להיות מהותי ולכן מומלץ לך ביותר שעורך הדין הטוב ביותר בתחום יהיה בצד שלך.

באיזה מקרים האישה לא זכאית לכתובתה?

"מעשה כיעור"- אישה הבוגדת בבעלה עם איש אחר (לא עם אישה אחרת), מרידת האישה בבעל ו/או התנהגות אשר אינה מאפשרת לבעל לחיות עמה, "מקח טעות" – האישה העלימה מידע רפואי מהותי מהבעל, "עוברת על הדת" ואינה מאפשרת לבעלה לנהל אורח חיים דתי.

למה בעצם הכתובה חשובה בימינו?

הכתובה היא החוזה הדתי היחיד שמחייב את הבעל בכלכלת גרושתו. בישראל, חוק יחסי הממון האזרחי מחייב את בני הזוג בחלוקת רכוש שווה במקרה של גירושין.
משפט גירושין הוא תהליך שאינו קל לבני הזוג, בעיקר אם אינם מגיעים להסכמה. המאבק על תנאי הסכם הגירושין יכול להגיע למצבים של טענות של חוסר נאמנות. כאשר מוכחת חוסר נאמנות של האישה, היא מאבדת את זכותה לכתובה. אם מוכיחים בבית הדין כי מדובר בתביעת גירושין קנטרנית, הבעל נדרש לשלם את הסכום של הכתובה.
ההבדל בין מימוש הכתובה או לא יכול להיות מהותי ולכן מומלץ לך ביותר שעורך הדין הטוב ביותר בתחום יהיה בצד שלך.

לייעוץ בנושא הכתובה פנו אלינו

דילוג לתוכן