ירושות

​ירושה, צוואות ועיזבונות

ירושות ועיזבונות הינם אחד מגורמי הסכסוך העיקריים בין בני משפחה באחת מהשעות הקשות בחייה.
הקרב המשפטי על חלוקת רכוש הנפטר רווי יצרים ורגשות, ולכן, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מקצועי ומנוסה על מנת לייצג אתכם בצורה הנכונה ביותר.
מרבית הסכסוכים המשפטיים בנושא הירושות והעיזבונות עשויים להיפתר במחשבה תחילה, בעריכת צוואה.

מה זה עיזבון?

עיזבון הוא מונח משפטי שמייצג את רכושו של המנוח לאחר מותו, על פני תקופה שתחילתה במועד הפטירה של המנוח וסיומה בתום הליך ההורשה בעת חלוקת הרכוש בין היורשים.
העיזבון יכול לכלול מגוון רחב של נכסים:
כספים, מקרקעין, מיטלטלין, מניות וניירות ערך שרכש האדם בחייו וכן זכויות וחובות שנצברו על-ידי המנוח עד למועד פטירתו.
למרות שמרבית הנכסים נכללים בעיזבון, חשוב להבהיר כי לא כל הרכוש של אדם נחשב לעיזבונו.
ישנם נכסים שאינם נכללים תחת העיזבון, למשל:
כספי פיצויי פיטורין שקיבל המנוח לא ייחשבו לעיזבונו, ויחולקו לאחר מותו בהוראות חוק פיצויי פיטורין ולא עפ"י הוראות חוק הירושה וכד'.

ירושה, צוואות ועיזבונות

מהי צוואה?

הצוואה היא מסמך שהמוריש מורה איך ינהגו ברכוש שלו לאחר פטירתו.
המוריש מסדיר בצוואתו את ענייניו כלפי היורשים והסביבה על פי דרכו ורצונותיו.
עריכת צוואה, לא זו בלבד שתאפשר למוריש להמשיך ולדאוג לאינטרסים שלו לאחר מותו, היא תמנע "מלחמות ירושה" עם פטירתו.
החוק דורש כי הצוואה תעשה מרצונו חופשי של המוריש, ללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ ע"י כל אדם אחר, ומעניק משקל רב להחלטת המוריש להחליט מה ייעשה בנכסיו לאחר פטירתו, אפילו אם הדיר את היורשים לפי דין מזכויותיהם כיורשים – אם הוא חפץ בכך.

חשוב לדעת: כל אדם יכול לכתוב את צוואתו בעצמו, אולם עריכת צוואה מבלי לדעת את הוראות חוק הירושה על תקנותיו והלכותיו, עלולה לגרום לכך שבצוואתו יפלו פגמים ויגרמו לכך שרצונו של האדם שנפטר לא ימומש.
מומלץ מאוד לערוך צוואה בעזרת עו"ד משפחה מקצועי ומנוסה, שידאג לכתיבת צוואה ברגישות, תוך התייחסות לכל הנדרש, על מנת שרצונו של המוריש ימומש ויצא לפועל לאחר פטירתו, כך שרכושו, נכסיו וזכויותיו יחולקו כפי שרצה בצוואתו במדויק.

מי הם היורשים?

על פי חוק הירושה, אם אין צוואה, היורש או היורשים נהנים מהעיזבון.
בארץ, הירושה מתבססת על קשרי הדם בין המוריש ליורשיו.
יורשיו של הנפטר הם קרובי המשפחה הקרובים אליו ביותר: בני זוג (הקרוב היחידי שאינו קרוב בקשר דם), הורים, צאצאים וקרובי משפחה אחרים, על פי סדר הירושה.
בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת.
בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.
גם קרובי משפחה שטרם נולדו נכללים ביורשים האפשריים של נפטר, אם מועד לידתם חל בתוך 300 יום מיום הפטירה.
אם אין לנפטר יורשים, בדרגות הקרבה הנזכרות בחוק – עיזבונו עובר לידי המדינה, שאותה מייצג האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מה התהליך לקבלת ירושה?

יש לברר אם קיימת צוואה ע"י חיפוש מקיף. אם קיימת צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להוציא צו קיום צוואה.
אם אין צוואה יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה להוציא צו ירושה.
במידה ויש נכסים רבים ומספר יורשים ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון במקביל.

לייעוץ בנושא ירושות, צוואות ועזבונות פנו אלינו

דילוג לתוכן