חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת הרכוש שלכם הוא נושא מורכב, רגיש ובעל ההשלכות הגדולות ביותר על עתידו הכלכלי של כל אחד ואחת מכם.

קיים ניגוד אינטרסים מוחלט ביניכם ועמימות משפטית המקשה על חיזוי מושכל של התוצאה. סביר להניח, כי חלוקת רכוש הזוג תהיה אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בהליך הגירושין שלכם ותגביר את הסכסוך הקיים ממילא בשלב זה.
כאשר מתחילים את הדיון בנושא חלוקת הרכוש לוקחים בחשבון כלל בסיסי אחד חשוב: כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, נחלק בין בני הזוג בחלקים שווים בגירושין, בלי קשר לשאלה על שם מי רשום הרכוש.

חלוקת רכוש בהליך גירושין

הליך חלוקת רכוש בגירושין

כאשר בני זוג מחליטים לפרק את הזוגיות ולבצע חלוקת רכוש במסגרת גירושין, עליהם לדעת כמה דברים: השלבים הראשונים בהליך החלוקה עשויים להיות מורכבים ועם מעורבות של המון רגשות, לכן כדאי מאוד להיערך לכך ולהיות מודעים לעובדה שכעת מתחיל שינוי במערכת היחסים וכן, בעתיד הכלכלי של כל אחד.

בנושא חלוקת הרכוש, הזוג מתחיל הליך מאוד ענייני ובו יש צורך לחלק את הרכוש בצורה שתהיה נוחה לשני הצדדים. חשוב לדעת כי יש הבדל גדול בין זוג שיש לו המון ממון לבין זוג שהרכוש שלהם מסתכם בדירת מגורים אחת. כאשר מדובר בבני זוג עם ממון רב, בדרך כלל הם יתעסקו בשאלה מה לחלק ומה לא לחלק. מצד אחד זה יכול להיות חיובי, אך מצד שני מדובר בקונפליקט שיכול לייצר סכסוך גדול בהליך הגירושין. לכן בתיקים מהסוג הזה, יש צורך לייצר פתרונות יצירתיים ובעזרת עורך דין יהיה ניתן לחושב ולפעול באופן יצירתי שיסייע לזוג בקבלת ההחלטות ולהגיע להסדיר עם כמה שפחות סכסוכים וחילוקי דעות.

הרכוש שניתן לחלק במסגרת הליך חלוקת רכוש לאחר גירושין הם משותפים וכוללים: נכסי מיטלטלין, פנסיה, נכסי דלא ניידי, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות, זכויות באופציות ובמניות, מוניטין עסקי ואישי ועוד. חשוב גם לדעת, כי בחלוקה יש צורך לברר על חובות כספיים שגם בהליך החלוקה הזוג לוקח זאת בחשבון.

מה כולל הרכוש המשותף?

 • הרכוש המשותף כולל בין היתר: בית, מכוניות, חסכונות משותפים, נכסי קריירה כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים, פנסיה.
 • חברה או עסק של אחד מבני הזוג נחשבים אף הם כרכוש משותף וכך גם מוניטין.
 • חובות שנצברו במהלך הנישואין הם חובות משותפים, אלא אם מדובר בחובות שניתן שלא לשייכם לתא המשפחתי כמו חובות שנוצרו בשל הימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים וכדומה.
 • גם מתנות וירושות יכולים להיות חלק מן הרכוש המשותף. ההחלטה על כך יכולה להיקבע בבית המשפט, במידה ואחד מכם טוען לזכויות בנכסים הנ"ל, בתנאי שהציג ראיות לכוונת שיתוף בנכס הספציפי לגביו הוא טוען לזכויות.

שימו לב: כיוון שנושא חלוקת הרכוש אינו מוחלט וברור, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עו"ד מומחה שידאג לזכויות הכספיות שלך במסגרת חלוקת הרכוש בהליך הגירושין.

איך מחלקים את דירה המגורים?

עבור מרבית הזוגות, הבית כלומר דירת המגורים היא הנכס היקר והחשוב ביותר שברשותם ולכן, לחלוקתה בהליך הגירושין, ישנה משמעות כלכלית אדירה.
קיימים שני פתרונות הנהוגים כיום:

 1. מכירת הדירה, החזרת המשכנתא וחלוקת הכסף הנותר ביניכם.

 2. אחד מכם רוכש את חלקו של בן/ת הזוג באמצעות חלקו בנכסים משותפים אחרים או באמצעות נטילת משכנתא נוספת תוך העברת המשכנתא הקיימת על שמו. במקרה כזה חשוב לוודא כי הבנק שיחרר את בן/ת הזוג ואת הערבים מטעמו מכל התחייבות בגין המשכנתא.

בשל מרכזיותה של הדירה בחיי המשפחה נבחן כל מקרה לגופו, בהתאם ליכולת הכלכלית שלכם, במיוחד לאור העובדה שבנוגע לדירת המגורים, החוק מאפשר לבית המשפט להורות על עיכוב במכירת הדירה, כל עוד לא הוכח שיש לילדכם ולהורה המשמורן הסדר מגורים חלופי, ההולם את צורכיהם.
כאשר מתייחסים לחלוקת רכוש צריכים להתייחס לנקודות נוספות כגון הברחת נכסים, בעלות על רכוש שהביא אחד מכם אל הנישואין ועוד.

חלוקת רכוש בין בני זוג

חוק חלוקת רכוש בין בני זוג מחולק לשניים: כאשר חלה על הזוג חזקת שיתוף וכאשר חל על הזוג ביצוע הסכם ממון. כלומר – חשוב לערוך הפרדה בין זוגות שנישאו לפני התאריך 1.1.74, שאז חלה חזקת השיתוף לבין זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 שאז נכנס החוק של יחסי ממון כדי לייצר איזון בחלוקת המשאבים.

חזקת השיתוף חלה על זוגות שנישאו או שהם ידועים בציבור. בכל מקרה, בהליך חזקת השיתוף כל הנכסים שצברו הזוג לאורך כל חיי נישואיהם – הם משותפים. הכוונה היא שאין רישום פורמלי לכל נכס ונכס, אלא כל הנכסים כולם שייכים לשניהם. כאמור זוהי חזקה עבור זוגות שנישאו לפני 1.1.74 ומדובר בחוק שנתן מענה רלוונטי לאופן שבו התנהלו ושיתפו את נכסיהם בעבר.

אילו זוגות יכולים לממש את חזקת השיתוף?

זוגות המנהלים אורח חיים משותף יוכלו לממש את חזקת השיתוף. בעבר היה צורך להוכיח כי אורח חיי הזוג היה מושתת על שלום בית, אך כיום בית המשפט לא מחייב זאת, שכן זוג יכול לממש את חזקת השיתוף גם כאשר מערכת היחסים עובר טלטלות ומשברים.

בנוסף, ניתן לממש את חזקת השיתוף כאשר יש מאמץ משותף של בני הזוג בניהול הנכסים שלהם. כלומר: לדוגמא: לשניהם יש ניהול קופה משותפת בה הם צוברים את ההון הזוגי והמשפחתי. אך רק אחד מנהל את הקופה. לעומת זאת, הזוג השני יכול להיות אחראי על ניקיון ותפקוד הבית וטיפול במשפחה. הכוונה היא שלכל אחד מהזוג יהיה את האחריות שלו וביחד הם יוצרים אחריות משותפת שמטיבה עם כלל מערכת היחסים והמשפחה.

הנכסים עליהם חלה חזקת השיתוף

 • נכס שרשום על אחד מבני הזוג. מכוח חזקת השיתוף מדובר בנכס בבעלות שני בני הזוג.
 • נכס שעבר בירושה לאחד מבני הזוג ונעשה בו שימוש לצורך משפחתי או כל שימוש אחר, כחלק מחזקת השיתוף תתבצע חלוקת רכוש בגירושין ירושה והנכס הופך לחלק מהרכוש המשותף של בני הזוג.
 • נכס עסקי שמנוהל על ידי שני בני הזוג או מנוהל על ידי רק אחד מהם.
 • פנסיה וזכויות סוציאליות נוספות שמצטברות בעקבות עבודה לאורך חיי הנישואין נחשבות כרכוש משותף. כחלק מחזקת השיתוף יש אפשרות לכלול את הזכויות הללו כזכויות משותפות.

שלילת חזקת השיתוף

עולה השאלה האם ניתן לשלול את חזקת השיתוף? התשובה היא כן. בני הזוג שהחליטו להתגרש יכולים להוכיח כי הם ביצעו הפרדה רכושית באופן מוחלט, כך שחלק מהרכוש נרכש על ידי אחד מבני הזוג והחלק השני נרכש על ידי השני. כך שיש רישום מפורט מי רכש מה, ובאמצעות מסמכים ניתן לייצר שלילת חזקת השיתוף.

חוק יחסי ממון

זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 נכללים תחת חוק יחסי ממון שאומר כי חזקת השיתוף לא רלוונטית לגביהם. מה כן? זוגות אלו צוברים רכוש משותף לאורך שנות נישואיהם וכאשר מחליטים להיפרד יתרחש איזון משאבים. המשמעות של זה שחלוקת הרכוש תהיה שוויונית. חשוב לדעת שיכולים להיות מקרים בהם החוק מתיר לחרוג מין החלוקה השוויונית וככל הנראה תהיה חלוקה לא שוויונית, כמובן שמדובר במקרים מסוימים וחריגים, והם:

 • בגידה: חלוקת רכוש במקרה של בגידה בית המשפט לא יאשר חלוקה שוויונית.
 • אלימות מכל סוגה: בין אם מדובר בשימוש באלימות פיזית, נפשית או אחרת שהתמשכה זמן ממושך, בית המשפט עשוי להחליט כי הצד הנפגש יהיה זכאי לחלוקה גבוהה יותר מאשר הצד הפוגע.
 • העלמת רכוש: כאשר הליך הגירושין מתקדם ואחד מבני הזוג לא מעוניין להתחלק שווה בשווה בנכסים, הוא יכול בהעלים את הרכוש, כמו: זכויות סוציאליות. במידה ויוכל הדבר, בית המשפט ישלול את החלק של מי שהעלים מהזכויות וייתן לצד השני יותר.


קיימים מקרים נוספים בהם בית המשפט מחליט לבצע חלוקה לא שוויונית בחלוקת הנכסים בין בני זוג כמו: סירוב למתן גט, אי תרומה כלכלית לכלכלת המשפחה והבית וכדומה.
בנוסף במקרים בהם בני הזוג החליטו לקיים חלוקת רכוש לפני גירושין, כאן נכנס חוק יחסי ממון עם תיקון מספר 4' לחוק שאומר שבמקרים מסוימים אפשר לחלק את הרכוש באופן שוויוני גם כאשר לא התקיימו גירושין. אלא אם בוצע הליך להתרת נישואין, בקשה לאיזון משאבים, תביעה לחלוקת רכוש ועוד. במקרים אלו, בני הזוג נמצאים במשבר אך עדיין חיים תחת קורת גג אחת ומעוניינים לפצל את הרכוש מסיבות רבות שנכתבו, כמו: אלימות.

מה עושים במקרים אלו? הסכם ממון.

הסכם חלוקת רכוש בגירושין

ניתן לבצע הסכם ממון בהליך חלוקת רכוש בגירושין. הסכם חלוקת רכוש בין בני זוג מתרחש כאשר בני הזוג לפני נישואין, במהלך הנישואים וגם בסיומם. מדובר בהסכם שמייצר מין חליפה מותאמת אישית לנכסים שלהם. הסכם ממון הוא שכיח מאוד בעיקר כאשר זוגות מנהלים פרק ב' או במהלך גירושין ועלותו משתנה בהתאם לזמן עריכת ההסכם.

חתימה על הסכם ממון

ניתן לערוך הסכם ממון לבד וללא לווי בעורך דין. אך חשוב מאוד לשים לב שמילאתם את כל הפרטים, דאגתם להסכים בניכם לגבי כל הכתוב וכדומה. לאחר מכן תוכלו להגיש את הבקשה לקיום הסכם ממון ללא נוכחות עורך דין, כך על פי החוק. עם זאת, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בהליך זה, שכן הוא מנוסה ויכול לכוון אתכם או להציע לכם כל מיני פתרונות יצירתיים שיסייעו לשני הצדדים במידה ותצטרכו לתקף את ההסכם כאשר תתרחש פרידה.

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

כאמור, החל מ-1.1.74 זוגות נשואים או ידועים בציבור הכפופים לחוק יחסי ממון, יכולים לחלק את הרכוש שלהם גם כאשר יש ילדים בתמונה וגם כאשר אין. כל הרכוש שברשותם יחלוק באופן שוויוני בעת הגירושים, למעט נסיבות שפורטו לעיל.

חלוקת רכוש הוגנת - עו"ד גירושין רם יוגב

חלוקת רכוש הוא ללא ספק אחד הנושאים המורכבים ביותר ומעוררי המחלוקת בהליך הגירושין, זאת בשל ההשלכות הכלכליות של מהלך זה.
על מנת לוודא חלוקה הוגנת של הרכוש תוך הגנה על זכויות הצדדים בהליך הגירושין כולו, ושמירה על מערכת יחסים טובה בעתיד (בעיקר אם ישנם ילדים משותפים), חשוב מאוד לפנות לעורך דין מקצועי, המומחה בדיני גירושין.

לייעוץ בנושא חלוקת רכוש פנו אלינו

חלוקת רכוש - שאלות נפוצות

כן, ניתן לבטל הסכם ממון. יש להגיש תביעה לביטול לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולקבל על כך אישור.

חוק יחסי ממון אומר שכאשר הזוג החליט על פירוק הנישואים, הוא נוטל את הרכוש המשותף ומחלק אותו בצורה שווה או כפי שהוחלט בהסכם. יכול להיות שבהסכם החלוקה לא תהיה שוויונית כי כך הזוג החליט מלכתחילה.

בהחלט. בעיקר כאשר יש רכוש שנצבר במהלך הקשר או מקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה של אחד מהם, והיא נרכשה לפני שהכירו ונכנסו לקשר. במסגרת ההסכם יפורטו של מי כל נכס, האם צבר לפני הנישואים או במהלך, ובמקרה של פרידה ההסכם ימנע מחלוקות וסכסוכים.

דילוג לתוכן