התמודדות עם אלימות במשפחה

מה ניתן לעשות כדי לסייע במקרה של אלימות במשפחה?

אלימות במערכת המשפחתית, הן המצומצמת והן המורחבת הינה תופעה הרווחת במקומותינו, ואינה פוסחת על אף רובד מרבדי החברה, החברה כחברה והמחוקק כמיצגה מוקיעים תופעה זו ולשם כך נחקק החוק "למניעת אלימות המשפחה", התשנ"א 1991 .

כל בן משפחה אשר נקלע למצב של אלימות פנים משפחתית או חשש לאלימות יכול לפעול באחת מהדרכים הבאות:

1. לפנות למשטרת ישראל, בטלפון 100, לשם מניעה מידית של האלימות ונקיטת הליכי העמדה לדין כנגד האדם האלים.
2. פנייה לבית המשפט לשלם קבלת צו מניעה או צו הגנה מפני האדם האלים.
התמודדות עם אלימות במשפחה
פניה למשטרה:

כאשר מתרחש אירוע ו/או מתקיימות נסיבות שבגינן בן משפחה יפנה למשטרת ישראל למניעת אלימות יגיש הוא תלונה בגין האירוע ו/או יזמין ניידת בטלפון 100, למקום האירוע כאשר הנסיבות ידרשו זאת.
ברור כי כאשר מתרחשת אלימות בפועל יפעלו נציגי המשטרה להפסקתה המיידית אם בדרך של מעצרו של האלים ואם בהרחקתו מאזור מגורי או הזהרתו.

פניה לבית משפט:

כאשר פונה אדם לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להרחקת בן זוג (ובמקרים מסוימים בן או הורה) דן בית המשפט מטבע הדברים בבקשה במעמד צד אחד, אולם יש עליו חובה לקבוע דיון מיידי, בתוך מספר ימים, בנוכחות שני הצדדים.
במסגרת צו ההגנה רשאי בית המשפט ליתן צו האוסר על בן משפחה האלים מלעשות את הדברים הבאים:

א. להיכנס לדירה בה גר בן המשפחה.
ב. אסור לו להיות בתחום מסוים מאותה דירה.
ג. אסור לו להטריד את בן משפחתו בכל דרך ומקום.
ד. אסור לו לפעול בדרך העלולה למנוע מבן המשפחה מלהשתמש בדירה.
ה. אסור לו לשאת נשק.
ו. כל הוראה אשר תיראה לבית המשפט כחשובה באותו עניין.

הפניה תהיה לבית משפט לענייני משפחה באזור המגורים של בן המשפחה המתלונן.
הצו יכול להינתן במעמד צד אחד (היינו ע"י בן משפחה אחד וללא הנוכחות של הצד השני).
התקופה המרבית של צו מסוג זה הינו 3 חודשים לכל היותר אך בית המשפט רשאי להאריך את התקופה עד ל- 6 חודשים ולא יותר.

אופן הבקשה לבית המשפט:

הבקשה תוגש עם תצהיר אשר יכלול את סיפור האירוע לרבות פירוט התלונות שהוגשו במשטרה אם יש כאלה, כמו כן הבקשה תכלול את כל הפרטים האישיים של המתלונן ושל בן המשפחה האלים.

הפרת הצו:

במקרה של הפרת הצו ע"י בן המשפחה האלים, יכול המתלונן לפנות לבית המשפט בבקשה לביזיון בית המשפט ובית המשפט יכול אף להורות על מעצרו של בן המשפחה האלים אשר הפר את צו בית המשפט.
יש הפרות מסוימות כמו לדוגמה, כניסה לבית המגורים שניתן לפנות למשטרה ואף היא יכולה לפעול כנגד בן המשפחה שנגדו הוצא צו ההגנה.

לסיכום:

מאחר ומדובר בהליך מהיר עם תוצאות מחמירות הרי שבית המשפט קבע כי במקרים והבקשה של המתלונן נידחת על הסף מנימוקים של קנטרנות וחוסר בסיס, רשאי בית המשפט להטיל קנס כספי גבוה על המבקש-מתלונן לטובת מי שנפגע מהצו וכן לטובת אוצר המדינה.

אז….לפני שרצים לבית המשפט יש לחשוב על כל הסיכונים והתוצאות של הגשת בקשה מסוג זה, ומאד חשוב לדעת שבית המשפט מתייחס בחומרה רבה לבקשות אלו של אלימות בתוך המשפחה.

לייעוץ בנושא התמודדות במקרה של אלימות במשפחה פנו אלינו

דילוג לתוכן